Bezpieczne Targi

 tarcza-logo1599550361   

Zasady bezpieczeństwa zastosowane  w trakcie

Targów Budownictwa i Strefy Dobrych Wnętrz „Jesień 2020”  

Targów Grzewczych i Oszczędności Energii „Instal System 2020”

25 – 27 września 2020 roku w Bielsku-Białej.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na targach dla Wystawców, Zwiedzających, Obsługi stoisk i targów,
Biuro Promocji i Wystaw Astra – organizator wydarzenia,  wprowadził procedury bezpieczeństwa na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

Wdrożone procedury bezpieczeństwa sanitarnego wdrożone na targach.

1.    Bezpłatny wstęp na targi po obowiązkowym wypełnieniu Ankiety Epidemiologicznej i oddanie jej przy wejściu na targi. Ankieta do pobrania na stronie targów www.targibielskie lub przy wejściu na targi.
2.    Bezdotykowy pomiar temperatury przy wejściu na targi.
3.    Niezależne  wejście do obiektu targowego i wyjście z obiektu.
4.    Stanowiska dezynfekcji rąk przy wejściu na targi, w punktach informacyjnych, toaletach, sali konferencyjnej, restauracji targowej  itp.
5.    Obowiązek noszenia na targach maseczek, przyłbic lub podobnych zabezpieczeń.
6.    Uruchomienie punktu zakupu maseczek przy wejściu na targi.
7.    Wyposażenie punktów informacyjnych oraz organizacyjnych w specjalną zabezpieczającą
przegrodę z plexi.
8.    Wprowadzenie systemu liczenia wejść  i kontrola ilości osób/zwiedzających  przebywających jednocześnie na Hali Wystawowej (dopuszczalna ilość to 2000 osób obliczona zgodnie z wytycznymi GIS – 2,25 m2 na jedną osobę) co daje ilość nie mniejszą niż była w poprzednich edycjach targów, kiedy nie obowiązały obecne rygory bezpieczeństwa).
9.    Poszerzenie alejek komunikacyjnych pomiędzy stoiskami minimum do 3m szerokości.
10.    Zapewnienie na targach punktu medycznego oraz pomieszczenia izolacyjnego.
11.    Regularna dezynfekcja (co najmniej w odstępach 2 godzinnych) klamek, poręczy i innych elementów często dotykanych przez zwiedzających, obsługę itp.
12.    Dezynfekowanie powierzchni lad recepcyjnych w punktach informacyjnych nie rzadziej niż co godzinę.
13.    Umieszczenie w miejscach widocznych plakatów informacyjnych na temat aktualnych  zasad sanitarnych.
14.    Rezygnacja z dystrybucji ulotek i innych materiałów reklamowych rozdawanych z ręki.
15.    Zapewnienie możliwości nabycia rękawiczek jednorazowych.
16.    Oznakowanie dopuszczalnych, bezpiecznych  odległości w kolejkach do wejścia na targi, punktów informacyjnych, restauracji targowej itp. w zalecanych odstępach 1,5 m.
17.    Regularne wentylowanie Hali Wystawowej.


Wdrożenie powyższych procedur pozwoli, aby czas poświęcony na targach dla Wystawców oraz Zwiedzających był przyjemny, bezstresowy i  komfortowy, a co najważniejsze bezpieczny.

pasek-tarcza-kopia1599808578