Forum Biznesu Polska-Ukraina

Forum Biznesu Polska – Ukraina.

Wydarzenie towarzyszące 55 Międzynarodowym Targom Budownictwa „Twój Dom 2019” w Bielsku-Białej. 

Celem Forum jest spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich firm działających w branży budowlanej (produkcja, handel, usługi wykonawcze) mającym na celu zapoznanie się z warunkami możliwej współpracy w zakresie kontaktów biznesowych oraz wymiany handlowej i usługowej.
 
Językiem Forum będzie język polski i rosyjski z tłumaczeniem konsekutywnym liaison (zapewnia strona ukraińska).
 
Wydarzenie to odbędzie się w dniu 15 marca br. i rozpocznie się o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej na terenie targów.
 

Program Forum:

  • Powitanie gości i otwarcie Forum – Barbara Kropka wiceprezes Biura Promocji i Wystaw Astra - Organizator Targów
  • Wystąpienie prof. Jerzego Buzka,  Premiera RP 1997 – 2001, Przewodniczącego PE 2009 – 2012, Posła do Parlamentu Europejskiego od 2014 roku
  • Moderator Forum: Roman Dryps - tłumacz, prokurent Intex Group Spółka z o.o.,    zagraniczny członek-korespondent Akademii Budownictwa Ukrainy,
  • Wystąpienia przedstawicieli wiodących ukraińskich firm budowlanych i produkcyjnych takich jak:  KievMiskBud, Garant-Energo, TANKO, wiodacą firmą bedzie INTEX GROUP Spolka z o.o.
  • Omówienie działalności firmy Intex Group Spółka z o.o. jako przykład przedsiębiorstwa realizującego zadania związane z eksportem na Ukrainę polskich i europejskich wyrobów budowlanych. Zasady współpracy. Prezentacja mulimedialna. Prelegent  - Anton Szewczuk – Prezes Zarządu Intex Group Spółka z o.o.
  • Omówienie dostępu do rynku Ukrainy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa gospodarczego transakcji eksportowych i importowych. Prezentacja multimedialna. Prelegent - Roman Dryps, prokurent Intex Group Spółka z o.o., zagraniczny członek-korespondent Akademii Budownictwa Ukrainy, koordynator Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego.
  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorców.
 
Rejestracja zakończona.