Forum Biznesu Polska-Ukraina

Forum Biznesu Polska – Ukraina.

Wydarzenie towarzyszące 55 Międzynarodowym Targom Budownictwa „Twój Dom 2019” w Bielsku-Białej. 

Celem Forum jest spotkanie przedstawicieli polskich i ukraińskich firm działających w branży budowlanej (produkcja, handel, usługi wykonawcze) mającym na celu zapoznanie się z warunkami możliwej współpracy w zakresie kontaktów biznesowych oraz wymiany handlowej i usługowej.
 
Językiem Forum będzie język polski i rosyjski z tłumaczeniem konsekutywnym liaison (zapewnia strona ukraińska).
 
Wydarzenie to odbędzie się w dniu 15 marca br. i rozpocznie się o godz. 11.30 w Sali Konferencyjnej na terenie targów.
 

Program Forum:

  • Powitanie gości i otwarcie Forum – Barbara Kropka wiceprezes Biura Promocji i Wystaw Astra - Organizator Targów
  • Wystąpienie prof. Jerzego Buzka,  Premiera RP 1997 – 2001, Przewodniczącego PE 2009 – 2012, Posła do Parlamentu Europejskiego od 2014 roku
  • Moderator Forum: Roman Dryps - tłumacz, prokurent Intex Group Spółka z o.o.,    zagraniczny członek-korespondent Akademii Budownictwa Ukrainy,
  • Wystąpienia przedstawicieli wiodących ukraińskich firm budowlanych i produkcyjnych takich jak:  KievMiskBud, Garant-Energo, TANKO, wiodacą firmą bedzie INTEX GROUP Spolka z o.o.
  • Omówienie działalności firmy Intex Group Spółka z o.o. jako przykład przedsiębiorstwa realizującego zadania związane z eksportem na Ukrainę polskich i europejskich wyrobów budowlanych. Zasady współpracy. Prezentacja mulimedialna. Prelegent  - Anton Szewczuk – Prezes Zarządu Intex Group Spółka z o.o.
  • Omówienie dostępu do rynku Ukrainy oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa gospodarczego transakcji eksportowych i importowych. Prezentacja multimedialna. Prelegent - Roman Dryps, prokurent Intex Group Spółka z o.o., zagraniczny członek-korespondent Akademii Budownictwa Ukrainy, koordynator Międzynarodowego Konsorcjum Platforma Bezpieczeństwa Gospodarczego.
  • Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli polskich i ukraińskich przedsiębiorców.
 
Zapraszamy do wzięcia udziału – wstęp bezpłatny, obowiązuje rejestracja.
 

Firma/Instytucja (opcjonalnie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora targów w celu rejestracji na Forum, w tym otrzymywaniu komunikatów dotyczących Seminarium w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Astra Biuro promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka w celach marketingowych i handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Sixta 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.