Konferencja - rejestracja

Opłata za udział w 60zł brutto za osobę.
Ilość miejsc ograniczona.

Informacje o przelewie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 

Firma/Instytucja (opcjonalnie dane do faktury)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora targów w celu rejestracji na Konferencję, w tym otrzymywaniu komunikatów dotycząch Konferencji w formie wiadomości e-mail. Podanie danych jest niezbędne do rejestracji i uczestnictwa w Wydarzeniu. Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.