Konferencja targowa - Termorenowacja obiektów

Międzynarodowe Targi Budownictwa
 15 kwietnia 2016 r. g. 13.30 -

Konferencja Problemowa
Termomodernizacja budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej.

 

Potrzeba poprawy komfortu życia i warunków pracy, koszty energii, regulacje prawne powodują, że problem termorenowacji istniejących budynków zaczyna być niezwykle istotny. Przedmiotem konferencji będą aktualne zagadnienia związane z tą problematyką przedstawione przez praktyków. 
 

Zagadnienia:

  • Co znaczy termin „głęboka termomodernizacja” i czy to się opłaca? 
  • Jak finansować termomodernizację budynków?
  • Jak mierzyć efekty zrealizowanych działań?
  • Najlepsze rozwiązania techniczne dostępne na rynku www.topten.info.pl;
  • Termomodernizacja budynków objętych ochroną konserwatorską;
 Grupa docelowa:
  • Inwestorzy;
  • Przedsiębiorcy;
  • Projektanci;
  • Samorządy terytorialne;
 

ZAPISZ  SIĘ  NA KONFERENCJE
(wstęp bezpłatny)

 

Organizatorzy:

11455792113
       Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii FEWE
21455792199   Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEŚ
31455792221  
 

Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych SCiAE