ZŁOTY FILAR - Konkurs dla Wystawców

ZŁOTY  FILAR  BUDOWNICTWA

 
Zapraszamy Wystawców do wzięcia udziału w Konkursie o Złoty Filar Budownictwa, który jest nagrodą przyznawaną firmom uczestniczącym w Międzynarodowych Targach Budownictwa w Bielsku-Białej
od ponad 20 lat.

Jest wyróżnieniem bardzo cenionym i prestiżowym w skali kraju. Pomaga podkreślići uwiarygodnić jakość i zalety nagrodzonego produktu lub  technologii oraz zdobyć dodatkowe punkty w  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach Konkursu również zostaną  przyznane   nagrody i dyplomy branżowych Izb Gospodarczych będących patronami targów.

Specjalną nagrodą w tym Konkursie będzie Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Zgłoszone wyroby i technologie będzie oceniać specjalnie do tego celu powołana
Komisja składająca się z uznanych autorytetów i ekspertów środowiska naukowego oraz branży budowlanej. Obrady Komisji odbędą się w dniu 8 kwietnia br.

Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do dnia 31 marca br.
Preferowane będą  rozwiązania innowacyjne, energooszczędne oraz przyjazne dla środowiska.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 15 kwietnia na uroczystym Spotkaniu

dla Wystawców o godzinie 19.30.

filar2-copy1452673887