Konkurs Targowy

         ZŁOTY FILAR BUDOWNICTWA

 filartyskimae1462436941

Zapraszamy   Wystawców   do   wzięcia   udziału   w   Konkursie o Złoty Filar Budownictwa, który jest nagrodą przyznawaną firmom uczestniczącym w Tyskich Targach Budownictwa i Wyposażenia Wnętrz od samego początku.

Jest on wyróżnieniem bardzo cenionym i prestiżowym. Pomaga podkreślić i uwiarygodnić jakość i zalety nagrodzonego produktu lub  technologii oraz zdobyć dodatkowe punkty w  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach Konkursu również zostaną  przyznane   nagrody i dyplomy branżowych Izb i Zrzeszeń Gospodarczych będących patronami targów.
Zgłoszone wyroby i technologie będzie oceniać specjalnie do tego celu powołana Komisja składająca się z uznanych autorytetów środowiska branży budowlanej oraz ekspertów z Izb Gospodarczych i Instytucji związanych z branżą budowlaną.
Obrady Komisji odbędą się w dniu 13 maja w pierwszym dniu targów wraz z wizytacją stoik, na których będą eksponowane zgłoszone produkty.

Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do dnia 6 maja br. Preferowane będą rozwiązania innowacyjne, energooszczędne oraz przyjazne dla środowiska.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 14 maja o godz. 11.00 na stoisku Organizatora Targów.