Nasi partnerzy

 

Czesko-Polska Izba Handlowa
 
ul. Janáčkova 10
702 00 Ostrava
Tel: +420 596 612 230 

 

 

 

Słowacko-Polska Izba Handlowa

ul. Hálkova 31
010 01 Žilina 
Tel: 00421-41-7235 102 
 

 

 

Okręgowa Izba Gospodarcza Okręgu
Morawsko-Śląskiego
 
ul. Výstavní 2224/8
Ostrava - Mariánské Hory
Tel: +420 597 479 333

 

 

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa 
 
ul. Przemysłowa 10/16
40-020 KATOWICE
Tel: (032) 782 15 47 
 
Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach 
 
ul. Grota Roweckiego 42, pok. 331
43-100 Tychy
Tel: +48 32 327 72 77, +48 32 327 73 77
 
 
 
Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach 
 
ul. Damrota 66 
43-100 Tychy
Tel/fax: (032) 227 39 63 
 
 

 

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej 
 
ul. Wzgórze 19
43-300 Bielsko-Biała
Telefon +48 33 822 90 49, 812 64 18 

 

 

  

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
 
ul. Adama 1b
40-467 Katowice 
Tel./fax. 032-255-45-52, 32-229-80-87, 32-608-07-22, 32-608-07-23
E-mail biuro@slk.piib.org.pl
 

pibc-jpg1407327778

Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
imienia Güntera Schlagowskiego
 
ul. Homera 55
80-299 GDAŃSK
Telefon: +48 58 524 12 06 / +48 58 524 12 00
E-mail: pibp@pibp.pl
 

 

121407329021

Śląska Izba Budownictwa

ul. Szeligiewicza 20 lok. I
40-074 Katowice
tel.: 32/ 258 90 00
E-mail: izbabud@izbabud.pl
Web: www.izbabud.pl

 

 

polska-korporacja-techniki-grzewczej1407328992

Polska Korporacja Tachniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

ul. Poznańska 55
44 - 103 Gliwice
Tel. 32 / 279 82 15
 

 

logo-pzits14715969801492693587

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

ul. Podgórna 4
40-026 Katowice
Tel. kom. 501-810-149tel./fax (032) 256 35 32
E-mail:pzits@pzits.com.pl
Web: http://www.pzits.com.pl/
 
 

logo-pzits14715969801492693587

Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Beskidzki Oddział w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała, ul. Grażyńskiego 108
tel. (33) 81 28 292
email: pzits@pzitsbeskidy.pl

  

 

 

Vertica.pl
 

 Web: www.vertica.pl