Ostrzeżenie

Ostrzegamy naszych Wystawców przed nieuczciwymi działaniami firmy Construct Data Verlag GMBH, wydawcy katalogu Fair Guide online  oraz firmy Expo Guide lub podobnych.

Działania te polegają na rozsyłaniu do firm, które brały udział w targach w poprzednich edycjach, formularza, w którym jest proponowana reklama lub wpis do w katalogu Fair Guide online bądź Expo Guide.

Perfidnie sporządzony układ formularza wprowadza w błąd naszych Wystawców poprzez bezprawne użycie nazwy organizatora targów lub nazwy targów, co sprawia wrażenie, że jest wysyłany w naszym imieniu lub we współpracy z nami.

Oświadczamy, że nie mamy z tymi praktykami nic wspólnego i jest to działanie bez naszej wiedzy.

Formularze te z premedytacją rozsyłane są ze zwiększoną częstotliwością w terminach zbliżających się targów, co tym bardziej wprowadza w błąd wiele firm.

Dodatkowo formularze te mylnie sugerują, iż jest to wpis do konkretnego Katalogu Wystawców wydawanego z okazji wymienionej w nim nazwy imprezy targowej oraz nazwy firmy je organizującej (np. 41 Międzynarodowe Targi Budownictwa "Twój Dom 2012" oraz Biuro Promocji i Wystaw ASTRA).

Ponadto formularz informuje, że jego zwrot po podpisaniu spowoduje aktualizację już istniejącego bezpłatnego wpisu w katalogu Fair Guide (zawierającego pełną nazwę firmy, adres, telefon, fax i e-mail).

Wiele firm nieświadomych konsekwencji finansowych, jakie biorą na siebie wraz z podpisaniem i odesłaniem formularza, odpowiada na propozycję zamieszczenia swojego wpisu w katalogu.

Ze skomplikowanej w brzmieniu formuły zamówienia, umieszczonej drobnym drukiem na dole strony arkusza wynika, że podpisanie i odesłanie zamówienia oraz nie odwołanie tej decyzji listem poleconym w przeciągu 10 dni od daty, oznacza zgodę na publikację wpisu w internetowym katalogu Fair Guide oraz zobowiązanie do zapłaty kwoty 971 Euro/rok, przez koleje trzy lata. Zapis mówi również, że datę wystawienia pierwszej faktury uznaje się za datę rozpoczęcia okresu trwania kontraktu, zaś nie przesłanie listem poleconym, najpóźniej na trzy miesiące przed terminem wygaśnięcia umowy, decyzji o rezygnacji z kontynuacji umowy, oznaczać będzie dalszą płatną współpracę z firmą na opisanych warunkach.

Prosimy tych z Państwa, którzy otrzymali bądź otrzymają pocztą formularz, aby go w żadnym wypadku nie wypełniać, nie podpisywać i nie odsyłać do firmy Expo Guide!!!

UWAGA!!! Jeśli przez nieuwagę formularz taki został przez Państwa podpisany i wysłany do firmy Expo Guide, co oznacza przyjęcie warunków finansowych  w nim wymienionych, prosimy o zapoznanie się z obszernymi informacjami publikowanymi na stronach Przemysłu Targowego pod adresem:

http://www.polfair.com.pl/aktualnosci.php?id=170

a także: 

http://www.stopecg.org/expo-guide.htm#links

Obszerny artykuł na ten temat zamieściły również Międzynarodowe Targi Poznańskie

http://www.mtp.pl/all/pl/materialy_dodatkowe/index/