Konferencja - Budownictwo Pasywne w termomodernizacji

 Najwyższa efektywność energetyczna w termomodernizacji poprzez budownictwo pasywne. 

prelegent - ing. Gunter Schlagowski 

  15 kwietnia - piątek, g. 10.30 

 

1. Podstawy – zasady BUDOWNICTWA PASYWNEGO w nowym i w starym termomodernizowanym budownictwie.
2. Przyklady termomodernizacji dla budynkow niemieszkalnych : szkoły, przedszkola, biura i hale sportowe, kościoły.
3.
 Przyklady termomodernizacji dla budynkow mieszkalnych - jedno i wielorodzinnych.
4. Szczelność w budynkach i wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o przeszlo 90%.
5. Efektywność energetyczna i energia odnawialna - dwa filary dla innowacyjnych rozwiazań problemów energetycznych.
6. Rozwój gospodarki zrównoważonej w każdym regionie Polski poprzez BUDOWNICTWO PASYWNE I ENERGIE ODNAWIALNE.

 

ZAPISZ  SIĘ  NA KONFERENCJE
(wstęp bezpłatny)