Rejestracja na szkolenie

Aby się zarejestrować na szkolenie, proszę wypełnić formularz:

Nazwa firmy


Branża:
Rozważana wielkość instalacji fotowoltaicznej:
Aktualna moc przyłączeniowa (z umowy) (kW)


Średnie roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)


Szacunkowy roczny koszt zakupu energii elektrycznej (zł)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą mailową informacji na temat imprez i wydarzeń organizowanych przez ASTRA Biuro Promocji i Wystaw z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Sixta 5, zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania.