Szkolenie – Odnawialne źródła energii w firmie

Szkolenie  – Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w firmie?

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w trakcie 51 Międzynarodowych Targów Budownictwa „TWÓJ DOM 2017”w Bielsku-Białej, które odbędą się w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Hali pod Dębowcem przy ul. Karbowej 26.

Szkolenie przeprowadzone będzie  w pierwszym dniu targów tj. 7 kwietnia w godz. 11.00 – 14.00 w Sali Konferencyjnej na terenie Hali Wystawowej. 

 

Prowadzący szkolenie - Instytut Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think tank i jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce. IEO ma też bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego w energetyce odnawialnej  (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej. Ponadto, w ramach swoich prac IEO zrealizował szereg ekspertyz na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rozwoju i innych instytucji rządowych oraz projekty komercyjne dla klientów biznesowych. 

Adresaci i uczestnicy szkolenia: przedstawiciele małych i średnich firm obciążonych nadmiernymi i rosnącymi  kosztami zakupu energii elektrycznej np. branża budowlana i nieruchomości, branża spożywcza, markety spożywcze, centra handlowe i biurowe, budynki publiczne i szkoły, gospodarstwa rolne towarowe, zakłady rzemieślnicze, firmy przetwórstwa tworzyw sztucznych, zakłady mechaniczne, hotele,  i inne. 

Zagadnienia szkolenia:

 • Prosument biznesowy i autoproducent energii – nowe zjawisko na rynku energetyki odnawialnej w Polsce 
 • Prosument biznesowy, a rynek energii i ustawa o OZE 
 • Rynek fotowoltaiki w Polsce
 • Koszty energii w małych i średnich firmach 
 • Profile zużycia energii w firmach 
 • Taryfy na energię elektryczną dla przedsiębiorców 
 • Prognozy cen energii elektrycznej
 • Prognozy taryf dla małych i średnich przedsiębiorstw i metody ich optymalizacji 
 • Oferta i ceny mikroinstalacji (do 40 kW) i małych instalacji (do 200 kW) OZE dedykowanych dla firm 
 • Profile produkcji energii w instalacjach OZE 
 • Przykładowe analizy ekonomiczne inwestycji w OZE firmach z autokonsumpcją energii 
 • Przykłady sprawdzonych praktyk instalacji prosumenckich OZE w firmach
 • Praca interaktywna z uczestnikami szkolenia. 

 

Udział w szkoleniu.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy się zarejestrować, a następnie po otrzymaniu zwrotnej informacji potwierdzającej przyjęcie na szkolenie dokonać wpłaty 150 zł (brutto) na podane w potwierdzeniu konto (szkolenie jest płatne).

Uczestnicy szkolenia winni się zgłosić do punktu informacyjnego przy wejściu na targi, gdzie potwierdzą swoją obecność oraz otrzymają bezpłatną wejściówkę na targi.      

Zarejestruj się już dzisiaj – ilość miejsc ograniczona.