Termo-Tech

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła ogrzewania i coraz bardziej rygorystyczne normy emisyjne pragniemy zaprezentować pierwszy kocioł w Polsce spełniający wymagania dotyczące Ekoprojektu (Ecodesignu) określone Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, a także wymogi normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie klasy 5, co potwierdzone jest certyfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium.

Stalowe kotły Integra posiadają innowacyjny, opatentowany palnik retortowy, wykonany z wysokiej jakości żeliwa. Przeznaczone są do wodnych instalacji centralnego ogrzewania w układach systemu otwartego, jak również zamkniętego.

Zaletą tych kotłów jest:

 bezpieczeństwo użytkowania,

 wysoka sprawność cieplna,

 automatyczna praca,

 szybka i prosta obsługa,

 ekonomiczne i ekologiczne spalanie. Kotły stanowią konstrukcję stalową spawaną z atestowanych blach kotłowych o grubości 6 mm, gwarantujących długotrwałe użytkowanie. Przeznaczone są do spalania eko-groszku o granulacji 5-25 mm. Obsługa kotła ogranicza się do rozpalenia paleniska automatycznego oraz usuwania popiołu.

Automatyczne palenisko zasilane jest cyklicznie niewielkimi porcjami paliwa bezpośrednio na ruszt retortowy, natomiast wentylator nadmuchowy dostarcza precyzyjnie dobraną ilość powietrza w określone strefy paleniska. Pozwala to uzyskać wysoką efektywność procesu spalania oraz niezwykle niską emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Nad prawidłowym przebiegiem procesu spalania i utrzymaniem zadanej temperatury kotła czuwa mikroprocesowy regulator z innowacyjnym oprogramowaniem.

11503930339TERMO-TECH
Przedsiębiorstwo Wdrożeń
Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
 
ul. Odlewnicza 1
26-220 Stąporków
 
kom. +48 508 629 030
tel. +48 41 374-15-22
fax +48 41 374-21-94
termotech-logo1503930412