WYSTAWA DOMÓW GOTOWYCH - nowe wydarzenie

w trakcie 60 Międzynarodowych
Targów Budownictwa JESIEŃ 2022.

Specjalna ekspozycja z prezentacją dostępnych na rynku nowoczesnych technologii szybkiego budowania domów.

Na Wystawie eksponowane będą modele konstrukcji ściennych, stropowych i dachowych, dzięki temu przybliżone zostaną zwiedzającym możliwości szybkiego  budownictwa w najnowszych, energooszczędnych  technologiach.