ZŁOTY FILAR - Konkurs dla wystawców

filar2-copy1452673887

Zapraszamy Wystawców do wzięcia udziału w Konkursie o Złoty Filar Budownictwa, który jest nagrodą przyznawaną firmom uczestniczącym w Międzynarodowych Targach Budownictwa w Bielsku-Białej od ponad 20 lat.
Jest wyróżnieniem bardzo cenionym i prestiżowym w skali kraju. Pomaga podkreślić i uwiarygodnić jakość i zalety nagrodzonego produktu lub  technologii oraz zdobyć dodatkowe punkty w  projektach współfinansowanych przez Unię Europejską.

Oprócz Złotych Filarów Budownictwa  zostaną  również przyznane:  
    - Puchar Prezydenta Miasta Bielska – Białej,
    - Dyplom Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
    - Nagrody Śląskiej Izby Budownictwa,
    - Nagroda SARP oddz. Bielsko-Biała
    - Nagrody Izb Gospodarczych będących patronami targów

Zgłoszone wyroby i technologie będzie oceniać specjalnie do tego celu powołana Komisja składająca się z uznanych autorytetów i ekspertów środowiska naukowego oraz branży budowlanej. Obrady Komisji odbędą się w dniu 20 września br.
Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do dnia 15 września br.
Preferowane będą  rozwiązania innowacyjne, energooszczędne oraz przyjazne dla środowiska.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23 września na uroczystym Spotkaniu dla Wystawców o godzinie 19.30